Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter
Aktuální nabídka

Nová kompletní stacionární betonárna - PRODÁNO

Kompletní stacionární betonárna s planetovou míchačkou ORU MS 1500/1000 s čtyčfrakčním řadovým zásobníkem .
Zásobníky sypkých hmot 60t - 3ks.    
Výkon betonárny 50-55 m3/h


Skladem - ined k dodání

 • Specifikace
 • Související produkty
 • Poslat dotaz
Dodávka obsahuje:
1. Stacionární mísicí centrum ORU MS 1500/1000 s technickým výkonem 50m³/hod
1.1.Planetová míchačka ORU MS 1500/1000

Plnící objem (l)                                                1500
Dávka kompaktního betonu ( l )                  1000
Motor s převodovkou, IP55, třída F(kW)         45
Hydraulický agregát, IP55, třída F (kW)           3
Rotační planeta (ks)                                            2
Míchací lopatky (ks)                                            4
Vnější stírací lopatky (ks)                                    2
Obložení dna                                       HB500 /12mm
Obložení stěny                                     HB400 / 12mm
Hmotnost (kg)                                                 4800
Výpusť                                                                    1

1.2. Skip, skipová dráha, výtah skipu ORU MS 1500/1000
 • maximum náplň 2200 kg
 • převodovka s motorem 155kW s elektromag. brzdou
 • navíjecí buben 405 x 514 mm
 • rychlost skipu 0,45m/s
 • dvojité ocelové lano 13mm
 • délka skipové dráhy 2,4m
 • celková hmotnost 1700 kg
 • mechanické bezpečnostní zařízení zamezí pádu v případě přerušení kabelu
 • elektromechanické bezpečnostní zařízení
1.3. Konstrukce strojovny
 • jeklová ocelová konstrukce přizpůsobená typu míchačky a skipu
 • betonárna (mísící centrum) obsahuje ocelové nosné konstrukce betonárny se vstupním schodištěm, rámem pro míchačku, skipovou dráhu, váhu cementu, vody a tekutých přísad, propojení pracovních plošin pomocí ochozů, žebříků a základního zábradlí.
 • pororošty, schodnice zinkované
 • OK provedení – ocelová lakovaná konstrukce
 • lakování stroje (1x základ, 2x vrchní venkovní syntetický lak – RAL dle výběru)
 • bezpečnostní krytování v prostoru pojezdu skipu
 • včetně bezpečnostního indukčního snímače v prostoru do vstupu pod skipem /branka/
 • nátěrový systém neobsahuje reklamy a loga na jednotlivých komponentech stroje
1.4. Vážicí systém
1.4.1. Váha cementu, váživost 600 kg/ 1 kg
 • součtová váha
 • ocelová svařovaná nádoba válcového tvaru s kuželovým výsypem
 • materiál: ocel s povrchovou úpravou (venkovní nátěr 1+2)
 • nádoba je v horním víku opatřena hrdlem pro plnění 2 ks (plnící šnek.dopravník) hrdlem a potrubím aspirace (váha – míchačka)
 • vibrátor vzduchový kuličkový S20 propojený s klapkou (při otevření klapky zapnuto)
 • klapka výpusti DN 250 jednopřírubová s hrdlem pro propojovací manžetu, těsnost 0,2 Bar sintalový disk, tělo – hliníkový tlakový odlitek
 • pneupohon
 • blok mikrospínačů OTEVŘENO/ZAVŘENO
 • napájení 24 V / DC
 • snímání tenzometrické tříbodové
 • snímače sil TEDEA C3 3.000 dílků 3 ks
 • uložení snímačů 3 ks
 • propojovací box s plošným spojem
 • kabely, kabelové trasy, trubky PC
 • kalibrace, vystavení kalibračního listu
1.4.2. Váha vody elektronická, váživost 300 kg / 1 kg
 • odvažovací nádoba 300 l
 • jednokomorová, součtová (čistá, kalová)
 • v horním víku vstup pro kalovou vodu (cca 2“)
 • snímač sil TEDEA C3 3.000 dílků 1 ks
 • uložení snímače 1 ks
 • provedení – ocelová nádoba, zinkovaná válcového tvaru s kuželovým výtokem
 • materiál: ocel s povrchovou úpravou žárově zinkováno
 • napouštění čisté vody – 2 ventily (plný průtok, jemné dopouštění)
 • vypouštění – motýlková klapka, samospádem do míchačky
 • klapka výpusti DN 100 jednopřírubová s hrdlem pro propojovací manžetu, těsnost 0,2 Bar, sintalový disk, tělo – hliníkový tlakový odlitek
 • pneupohon
 • blok mikrospínačů OTEVŘENO/ZAVŘENO
 • propojovací box s plošným spojem
 • kabely, kabelové trasy, trubky PC
 • kalibrace, vystavení kalibračního listu
1.4.3. Ruční dopouštění vody
 • záznam do receptur
 • průtokoměr do ležatého potrubí DN 20
 • elektromagnetický ventil
 • snímání 1 l / 1 imp.
 • read kontakt
 • kabeláž do velínu
1.4.4. Váha kameniva – váživost 2500kg/ 10kg
 •  obsahuje řadový zásobník kameniva  – vážicí pasový dopravník
1.4.5. Váha tekutých přísad, typ B – dvě váhy, dvě přísady 10 + 10kg
 • dvě trasy napouštění mat.
 • dva vstupy a jeden výstup pro jednu váhu
 • rám váhy
 • montážní odpružený rám
 • nerezový odměrný válec 2 ks
 • snímač sil TEDEA 355/20kg(20 + 20 kg) 3.000 dílků
 • závěs odměrného válce 2 ks
 • vypouštěcí klapka HOMATIC 2 ks
 • oplach odměrného válce 2 ks
 • regulátor tlaku vzduchu 1 ks + odkalovač 1 ks
 • regulátor tlaku vody oplachu 1 ks
 • ovládací elektromagnetický ventil 2 ks
 • zpětná klapka (sání, napouštění) 2 + 2 ks
 • čerpadlo Q 0,2 – 0,6 (jedno čerpadlo pro jednu přísadu) 2 ks
 • bypas pro čerpadla 2 ks
 • 10 m napouštěcí hadice – každá přísada
 • sací hadice s košem max. 8 m
 • ovládací napětí 24 V/ DC, kalibrace, vystavení kalibračního listu
2. Zásobník kameniva – čtyřfrakční s vážicím pasem      

Zásobník frakcí se skládá ze dvou základních částí. První část tvoří čtyři komory o objemu 14m3 +14m3 +14m3 + 14m3,hodinový výkon 56 m3. Druhou část tvoří podstavná ocelová konstrukce a vážící pas. Celý zásobník je zhotoven z běžného konstrukčního materiálu S235 (11 375) jako svařenec. Zásobník je opatřen nátěrovým systémem proti korozi. Vnitřní část je natřena pouze základní nátěr.Venkovní část 1× základ, 2× vrchní. Ve spodní části zásobníku jsou umístěny čtyři uzávěry, které umožňují přesné dávkování frakcí. Pohyb uzávěru zajišťují vzduchové pneu-válce a správnou polohu snímají indukční snímače. Na zásobníku jsou instalovány tři vibrátory pro urychlení dávkování materiálu. Požadavek na tlakový vzduch 0,4 – 0,6 MPa. Příkon vibrátoru 0,2kW. Výrobek neobsahuje rošt proti vniknutí nežádoucích rozměrů materiálu.

3. Zásobník sypkých hmot 60t / 1 ks –použitý
Rozměry sila:
 • Výška korpusu 9300 mm
 • Výška kuželu 1900mm
 • Výška podsil. konstrukce 6350mm
 • Celková výška 15650mm (bez filtru)
 • Výška výsypu 4450mm
 • Průměr korpusu 2900mm
Vybavení - použité
 • Prachový filtr - SILOTOP
 • Přetlako-podtlak. ventil
 • Provzdušnění 6x tryska
 • Měření hladiny – maximum
 • Podsilová klapka ⌀ 400mm
Šnekový dopravník 10 x 193 – 2BS-7,5 kW / 1ks- nový
 • délka (m): 10
 • průměr (mm): 193
 • výkon (t/h): 40
 • převodovka IP 55, třída F (kW): 7,5
4. Elektroinstalace
 • slaboproudá, silnoproudá kabeláž
 • kompletní rozvody po stroji (kabelové trasy)
 • včetně elektroinstalace sil
5. Řídicí systém GVR
Automatický řídicí systém GVR 100/05 s vizualizací procesů v PC, s programem Dispečer - včetně 4 ks digitálních zobrazovačů 
Hlavní silový rozvaděč umístěný ve velínu mimo stroj (váha kamenivo, cement, voda, přísady)
 • kompaktní provedení pro řízení navažování kameniva, cementu, vody
 • zhotovitel zaručuje přesnost vážení dle EN 206-1 v rozmezí od 10% do 100% jmenovité váživosti vah, u dávek pod 10% jmenovité váživosti přesnost klesá a není garantována
 • řídicí systém pro zadání tisíc receptur umístěný ve velínu betonárny, případně rozšiřujících nadstaveb pro umístění řídicích modulů zobrazovacích jednotek
 • řídicí systém tvoří programovatelný automat (dále jen PLC-TECO), zajišťuje dle vloženého programu řízení technologie a přenos signálu mezi technologií a ovládacím pultem
6. Nezávislý rozvaděč 1 - 3 sila nový         
 • Systém pro zabezpečení sil, ochrana proti přeplnění s kontrolou hladiny minima a maxima a ovládáním oklepu filtru.
 • Zabezpečení včetně vybavení a řídícího rozvaděče, kabeláže
Vybavení rozvaděče:


venkovní vytápěný řídicí rozvaděč, kontrolní signalizace s výstražným majákem a houkačkou, automatické řízení oklepů filtru s možností nastavení délky oklepu a časových prodlev mezi oklepy (volně programovatelné), IP 65, hlavní vypínač, motorový spouštěč, mini stykač, zdroj LOGO, programovatelné logo Siemens, signalizační hlavice a tlačítka, signálka, ovladač, termostat, topné těleso a svorky, hlavní rozvaděč bude umístěn na noze sila signál maxima, minima a kvitace bude zaveden do velínu a zakončen signální hlavicí. (upřesní investor – po dohodě s projektantem elektro)

7.   Oplaštění stroje a zastřešení řadového zásobníku
 • Opláštění strojovny
 • Opláštění stran řadového zásobníku vč. střechy
8. Montáž

- kompletní montáž, uvedení do provozu včetně zkušebního

Dodávka neobsahuje:   
 • doprava 4-5 kamionů
 • velín – kontejnerová buňka
 • recykling
 • vlhkoměrné sondy v zásobníku kameniva
 • hlavní přívod tlakové vody
 • hlavní přívod elektrické energie včetně jištění do hlavního rozvaděče stroje (zajistí odborná oprávněná firma)
 • ostatní nejmenované vybavení stroje
 • stavební úpravy plochy
 • uzemnění a ochrana před účinky atmosférických výbojů (pouze uzemnění snímačů ke konstrukci) zajistí odborná oprávněná firma
 • autojeřáb pro montáž stroje cca 50t dva dny, 30t tři dny, plošina 5 dnů
 • ubytování montérů hradí investor
 • zdroj tlakového vzduchu kompresor

Záruka:   12 měsíců

Termíny plnění: kompletní stroj i silo skladem ,montáž 4-6 týdnů

Platební podmínky:

30% po podpisu smlouvy
40% po částečném předání stroje ve fa. GAPA (stroj bude do realizace montáže uskladněn v areálu dodavatele)
15% při montáži
15% po podpisu předávacího protokolu

Kontaktní informace