Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

ORUMULTIS 55S GOLD

Image 0 -

MULTIS MS 1500/1000A CUBE S 

  • SNADNÁ PŘEPRAVA
  • EXTRÉMNÍ MOBILITA 
  • NEJVYŠŠÍ SPOLEHLIVOST

MULTIS 55S GOLD TRANSPORT 

Celé zařízení je navrženo pro maximální optimalizaci převozu a pro snížení nákladů na dopravu na minimum.
K dispozici jsou dvě možnosti přepravy, v závislosti na potřebách zákazníka:  

Po silnici: 2 STANDARD TRUCKS (13,60 m)
Po moři: 1x40' OT + 1x40' OT H=2450

Je to mobilní, smontované mísící centrum s předpřipravenou kabeláží, navrhnuté tak, aby se zkrátila doba instalace a mísící centrum nebylo prostorově náročné. Kompaktní konstrukce umožňuje rychle měnit z konfigurace přepravní na konfiguraci operační.  

MÍSÍCÍ JEDNOTKA S VESTAVĚNÝM SKIPEM

Mísící jednotka je srdcem mísícího centra. Konfigurace obsahuje planetovou míchačku ORU MS 1500/1000A, která umožňuje míchat různé typy betonových směsí , a to vždy v největší kvalitě. Mísící jednotka je také vybavena airbagem pro zachycení prachu , který se tvoří při vsypu kameniva a cementu do míchačky.
Kompletní skip s vykládkou samospádem, klouže uvnitř kolejnice, která je nedílnou součástí struktury. Jeho provoz je velmi bezpečný díky přítomnosti sady koncových spínačů a dalších bezpečnostních systémů. 

ZÁSOBNÍK KAMENIVA S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM "UP" (ORU CUBE S)

Skladování a dávkování kameniva je kompaktní jednotka, robustní a kompletně žárově pozinkovaná, aby byla zaručena maximální odolnost a dlouhodobá životnost. Díky vážicímu pasu BELTUP (patentováno), nejsou nutné žádné nákladné betonářské práce (pilíře a jámy), a bod nakládky u skladovacích násypek zůstává nízko položen.

Hlavní znaky 

Hodinová produkce m3/h 55
Planetová míchačka mod ORUMS 1500/1000A
Skip (rychlost) m/s 0,50/0,55
B400 váha cementu l 635
BA400 systém vody s elektromagnetickým měřidlem a čerpadlem kW 5,5
Zásobník kameniva [kapacita] m3 20
Násypka n 4
Výpusť n 4
Vážící systém [schválený typ] mod se snímači
Vlhkoměrná sonda kameniva [mikrovlna] mod PK-3
Systém přísad l/min 2x13
Elektrický kompresor mod B6000
Řídící jednotka (v kabině zákazníka) mod HPS 2100-V

Multis 55S ,

Řídicí systém GVR (software)

Pro zajištění správného chodu betonáren dodává společnost GAPA cz, a.s. vlastní řídicí systém.

Koncepce systému

Program GVR DISPEČER je určený pro řízení provozu betonárny včetně obsluhy dispečerských funkcí. Spojení řídicího systému s vizualizací tvoří efektivního pomocníka pro obsluhu betonárny. Program může být umístěn na řídicím počítači v prostoru velínu betonárny. Program dispečer u síťové verze může být umístěn na kterémkoli počítači v interní síti zákazníka.

Řídicí počítač se obsluhuje pomocí klávesnice a myši. Pro správné a bezproblémové využití všech možností programu GVR DISPEČER je základním předpokladem znalost ovládání operačního systému Microsoft Windows®.

Pro zobrazení průběhu výroby a informačních údajů je použito obecné technologické schéma. To obsahuje zásobníky a jednotlivé váhy materiálů s údaji a informacemi o hmotnostech, časech a stavech celého systému. Pod pravým tlačítkem se skrývají funkce balíčku DISPEČER.

Další funkcí řídicího systému je konzistoměr. Umožňuje obsluze zjišťovat přibližnou konzistenci záměsi dle požadavků zákazníka. Konzistence záměsi je přímo úměrná proudovému zatížení motoru. Konzistoměr je ocejchován od 0 do 100 % zatížení motoru míchačky (prázdná míchačka a naplněná na maximum). Konzistenci záměsi je nutno hodnotám proudového zatížení motoru míchačky přiřadit při provozu.

Proces výroby betonu lze plně ovládat ručním způsobem po stisknutí tlačítka „ručně“. Kdy bude otevřeno okno „Ruční řízení“. Stisknutím příslušných tlačítek ve vizualizaci je možno dávkovat jednotlivé přísady. Ovládání je zcela intuitivní. Každá akce se v režimu ručně zaznamená do archivní databáze. Pokud obsluha zapne při automatickém chodu ruční režim, automatický režim se ukončí a je potřeba dávku dokončit ručně.

Řídící systém


Řídící systém malý

Manuální panel na rozvaděči

Slouží k ovládání technologie pouze v nouzovém režimu a pro servisní zásahy. Manuální ovládání je zcela názorné a intuitivní dle tlačítek a popisků na rozvaděči. Hodnoty jednotlivých vah jsou zobrazovány na displejích vážících procesorů umístěných na dveřích rozvaděče. Je nutné ruční provoz tlačítky aktivovat klíčkem na čelním panelu rozvaděče.

Kontaktní informace