Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

Dopravníky

Dopravníky slouží z pravidla k dopravě jednotlivých komponentů míchaných směsí do vážicího systému nebo k dopravě hotových směsí do návazné technologie.

Poptat dopravník 
Image 0 - Dopravníky

Základní rozdělení dopravníků:

pásové

šnekové

korečkové


Pásové dopravníky se dále dělí na:

vážicí

vynašecí

rozdělovací


Veškeré nové pásové dopravníky vyrábíme v našich výrobních halách. Dále provádíme generální opravy a repase všech typů pásových dopravníků.

Vážicí dopravník

Slouží k navážení více komponentů z více zásobníků najednou. Je zpravidla umístěn pod řadovým zásobníkem frakcí a liší se dle výkonu a velikosti stroje. Dopravník je osazen tenzometry pro vážení s dostatečnou přesností. Dopravníky jsou vybaveny bezpečnostními prvky (krytování, zábrany a bezpečnostní tahové vypínače), které zajišťují bezpečný a spolehlivý chod dopravníku dle technické normy ČSN ISO 7149.

Vynašecí dopravník

Slouží k dopravě materiálu mezi technologiemi, skladovacími prostory, popřípadě k vyskladňování. Tento typ dopravníku slouží pouze k dopravě materiálu z bodu A do bodu B. Vynášecí pásy jsou použitelné ve sklonu 0° až 35°. Od 15° sklonu se používají pásy s příčnými zábranami “šípák”. Dopravníky jsou vybaveny bezpečnostními prvky (krytování, zábrany a bezpečnostní tahové vypínače), které zajišťují bezpečný a spolehlivý chod dopravníku dle technické normy ČSN ISO 7149.

Rozdělovací dopravník

Slouží k dopravě materiálu z jednoho bodu do více směrů.

  • Varianta I reverzní
    Dopravuje materiál ve dvou směrech (levá/pravá) pomocí reverzního chodu. Tato varianta se používá pro dopravu materiálu z jednoho do dvou bodů.

  • Varianta II otočný
    Dopravuje materiál v jednom směru, ale pomocí vějířového pohybu v úhlu 270° rozděluje materiál do více zásobníků v kruhovém uspořádání násypek. Používá se primárně u věžových zásobníků kameniva.

Šnekové dopravníky se dále dělí dle dopravovaného materiálu:

cementové

popílkové

speciální 
 

Cementové dopravníky

Jsou dopravníky speciálně na dopravu cementu. Dodávají se v délkách od 3 m do 11 m a od půměru 114 mm až 323 mm dle požadovaného výkonu. Šnekové dopravníky tohoto typu se používají ve sklonu 0° až 45°. Tyto dopravníky mají výkon od 4 t do 150 t za hodinu v závislosti na průměru a sklonu. Šnekové dopravníky se používají pro dopravu a dávkování ze zásobníku sypkých hmot (silo) do vážícího systému. Šnekovnici dopravníku pohání čelní převodovka s motorem, který může být vybaven frekvenčním měničem pro regulaci otáček.

Popílkové dopravníky

Jsou určené pro dopravu sypkých hmot jako popílek, anhydrid a podobné. Od cementových dopravníků se liší uložením šnekovnice a typem pohonu. Dodávají se v sedmi standardních průměrech trubky (114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 mm) a ve třech průměrech dodávaných na zakázku (406, 457 a 558 mm). Výkon dopravníků závisí na jeho průměru a použitém pohonu. Pohon dopravníku zajišťuje elektromotor s čelní převodovkou s převodovými poměry 1:5 až 1:40. Šnekové dopravníky tohoto typu se používají ve sklonu 0° až 45°.

Speciální dopravníky

Liší se od ostatních pouze typem šnekovnice, která se dle použití dodává ve větším průměru středové trubky a použitém materiálu na šnekovnici (hardox, tvrdonávar). Používají se pro přepravu a dávkování vysoce abrazivních materiálů do velikosti zrna 0,5 až 12mm. Pro snížení otěru jsou konstruovány jako pomaluběžné.

Korečkové dopravníky (elevátor)

Jsou dopravníky, které dopravují materiál pomocí korečků (kapes). Korečky jsou přichyceny na gumový pás, který je poháněn hnacím pogumovaným válcem s převodovkou a motorem. Používají se pro dopravu sypkých materiálů vertikálním směrem do věžových zásobníků kameniva. Výška dopravníku může být až 20 m. Výhodou těchto dopravníků je prostorová nenáročnost a výkon.


Poptat dopravník
Kontaktní informace