Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz

Stacionární betonárna SB20 - Slaný

Mísicí centrum pro prefa výrobu i transport beton

Použití Prefa výroba i transport beton
Mísicí jádro RTM
Skládka kameniva Kapsový zásobník 
Uskladnění cementu / popílku Silo 1x60t / 1x30t
Dávkování vody Váha  jedno-snímačová
Dávkování cementu Váha  tří-snímačová
Dávkování kameniva Vážený skip
Dávkování přísad Speciální váhy GAPA na přísady

  • Mísicí centrum s dvouvýpusťovou míchačkou s možností zásobování prefa výroby a prodeje transport betonu

     
Mám zájem o podobné řešení
Contact Information