Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz

Stacionární betonárna SB30 s přihrnovačem - Jablonné nad Orlicí

Mísicí centrum pro transport beton

Použití Transport beton
Mísicí jádro RTM
Skládka kameniva Vějířová skládka kameniva s přihrnovačem 
Uskladnění cementu / popílku Silo 2x45t
Dávkování vody Váha  jedno-snímačová
Dávkování cementu Váha  tří-snímačová
Dávkování kameniva Vážený skip
Dávkování přísad Speciální váhy GAPA na přísady

  • Modernizací a zvýšeným výkonem se betonárna stala konkurenceschopnější

     
Mám zájem o podobné řešení
Contact Information