Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz

Stacionární betonárna SB30 - Skořenice

Mísicí centrum pro prefa výrobu i transport beton 

Použití Prefa výrobu i transport beton
Mísicí jádro RTM
Skládka kameniva Vějířová skládka s přihrnovačem 
Uskladnění cementu / popílku Silo 2x30t
Dávkování vody Váha  jedno-snímačová
Dávkování cementu Váha  tří-snímačová
Dávkování kameniva Vážený skip
Dávkování přísad Speciální váhy GAPA na přísady
Řídicí systém GAPA

  • Instalovaná betonárna do omezeného prostoru se zvýšeným výkonem
Mám zájem o podobné řešení
Contact Information