Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter
01.05.2022

Od vize po realizaci: Jak jsme dodali mísicí centrum pro speciální směsi

 

V dnešní dynamické době, kdy je kladen důraz na efektivitu a úspory, jsme obdrželi zajímavý požadavek od našeho zákazníka. Potřeboval mísicí centrum pro speciální směsi, avšak z důvodu omezeného rozpočtu se rozhodl pro variantu repasované míchačky. Tento článek popisuje, jak jsme tento požadavek splnili a jaké komponenty byly součástí celkové dodávky.

Požadavek zákazníka

Naše spolupráce začala konkrétním požadavkem na mísicí centrum schopné zpracovávat speciální směsi. Zákazník, uvědomující si nutnost úsporných řešení, zvolil repasovanou míchačku jako klíčový prvek svého nového zařízení. Tento krok umožnil nejen snížit počáteční investiční náklady, ale také využít technologii, která již byla ověřena v praxi.

Výběr a dodávka repasované míchačky

Po pečlivém zvážení všech možností byla vybrána repasovaná míchačka typu RTM 500/330. Tento model je známý svou robustností a spolehlivostí, což z něj činí ideální volbu pro náročné aplikace ve výrobě speciálních směsí. Repasování míchačky zahrnovalo kompletní renovaci všech důležitých částí, čímž bylo zajištěno, že zařízení bude fungovat jako nové.

Komplexní dodávka a montáž

Kromě samotné míchačky RTM 500/330 byla naše dodávka rozšířena o několik klíčových komponent, které zajišťují optimální funkčnost celého mísicího centra:

1. **Vážicí systém** - Přesný vážicí systém je nezbytný pro dosažení konzistentních a kvalitních výsledků při mísení. Tento systém umožňuje přesné dávkování jednotlivých složek směsí, čímž je zajištěna vysoká kvalita finálního produktu.

2. **Ocelová konstrukce** - Stabilní a pevná ocelová konstrukce slouží jako základní rám pro umístění všech komponent mísicího centra. Konstrukce byla navržena tak, aby odolala náročným podmínkám provozu a zajistila dlouhou životnost zařízení.

3. **Řídicí systém** - Moderní řídicí systém zajišťuje automatizaci a přesné řízení celého procesu mísení. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohou operátoři snadno monitorovat a upravovat parametry procesu podle aktuálních potřeb.

Závěr

Realizace tohoto projektu pro našeho zákazníka byla ukázkovým příkladem, jak lze efektivně využít repasovanou technologii pro dosažení požadovaných výsledků při zachování rozpočtových omezení. Dodávka repasované míchačky RTM 500/330, spolu s vážicím systémem, ocelovou konstrukcí a řídicím systémem, splnila všechny požadavky zákazníka a umožnila mu efektivně zpracovávat speciální směsi. Tento projekt opět potvrdil naši schopnost poskytovat komplexní a úsporná řešení šitá na míru potřebám našich klientů.

Kontaktní informace