Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

Realizace betonáren pro transport beton

Image 0 - Betonárny pro transport beton

Betonárna pro transport beton a prefa výrobu se v zásadě liší jen v typu míchačky. Míchačka pro transport beton je nejčastěji talířová nebo vodorovná hřídelová. Beton v těchto míchačkách se zamíchá rychle a důkladné domíchání probíhá při transportu betonu na dané místo vykládky v mixech.

Výhodou je rychlá výroba a tím pádem kratší čas dodávky betonu.

Poptat betonárnu

Specifikace betonárny pro transport beton

Funkce betonárny (zjednodušeně)

Betonárna slouží k výrobě betonových směsí dle určených receptur. Dle těchto receptur se naváží jednotlivé komponenty v požadovaném poměru, pak se dopraví do míchačky, která celou směs řádně promíchá. Z výpustě míchačky pak vypadává hotová směs přímo do dopravního auta nebo vozíku. Pomocí vážicího systému betonárny se dají prodávat i jednotlivé komponenty například písek či kamenivo.

Obsluha betonárny

Základem je proškolená obsluha v počtu 2 až 8 lidí. Jednotlivé procesy řídí buď obsluha ručně nebo celý proces řídí automat, na kterém obsluha zadá pouze požadované množství a druh betonové směsi.

Strojovna

 • ocelová konstrukce
 • míchačka
 • vážicí systém (dávkování jednotlivých komponentů)
 • skipový vozík (doprava kameniva a písku do míchačky)
 • výtah skipu
 • obslužné lávky


 

Zásobník kameniva

Zásobníky kameniva se rozdělují do hlavních tří skupin, a to na:

 1. Věžový zásobník - je umístěn nad strojovnou a je rozdělen na čtyři až šest komor pro různé frakce. Je plněn elevátorem nebo dopravníkovým pásem. Pod věžovým zásobníkem je umístěna váha kameniva nebo vážený skipový vozík. Věžový zásobník se používá při omezeném prostoru pro betonárnu. Výhodou věžového zásobníku je jeho velká kapacita = předzásobení stroje materiálem. Používá se pro stroje o výkonu od 40 do 120 m3/h hotové betonové směsi.
 2. Řadový zásobník - je umístěn v ose nebo v pravém úhlu k ose strojovny. Bývá rozdělen na tři až pět komor pro uskladnění frakcí (písek, kamenivo). Pod řadovým zásobníkem je umístěn sběrný pásový dopravník, který slouží jako váha kameniva. Pásový dopravník dále dopraví kamenivo do skipového vozíku, který následně vyveze směs frakcí do míchačky. Řadový zásobník je zásobován nakladačem. Používá se pro stroje o výkonu od 20 do 80 m3/h hotové betonové směsi.
 3. Otočný korečkový přihrnovač - je umístěn nad vějířovou skládkou kameniva a pomocí lopaty přihrnuje materiál k dělící stěně, která je osazena dávkovacími klapkami. Ty dávkují materiál do váženého skipového vozíku. Používá se pro stroje o výkonu od 15 do 50 m3/h hotové betonové směsi.


 

Zásobníky cementu/popílku

Zásobníky cementu se dodávají dle výkonu stroje s kapacitou 30-100 t. Slouží k uskladnění a zásobování stroje cementem případně popílkem. Jsou osazeny odprašňovacím zařízením, měřením hladiny pro zjištění množství materiálu v sile a provzdušňovacím zařízením pro zlepšení sypkosti materiálu. Ze sila je materiál dopravován do vážního systému šnekovým dopravníkem.

Zásobování stroje vodou

 1. z řádu - doporučená velikost přípojky se určuje dle výkonu stroje
 2. studna nebo vrt - s dostatečnou zásobou vody. V tomto případě je nutná tlaková stanice s mezizásobníkem vody pro dostatečné zásobování stroje vodou.

Zásobování stroje vzduchem

Vzhledem k tomu, že většina ovládacích prvků je poháněna vzduchem, doporučuje se samostatný zdroj tlakového vzduch (kompresor).

Elektro instalace

Dle výkonu stroje je nutno zvolit adekvátní el. přípojku. Stroj je vybaven rozvaděčem pro silnoproudé i slaboproudé obvody a řídicím systémem pro ovládání celého stroje.

Varianty ovládání:

ruční

poloautomat

automat

Řídicí systém

Automatický řídicí systém nabízí tyto možnosti: řízení celého cyklu míchání jen po zadání množství a receptury, zadávání receptur, evidence spotřebovaného materiálu, vytváření prodejních dokladů.

Recyklační zařízení

Recykluje zbytky betonu a odpadní vody z betonárny. Při údržbě betonárny a autodomíchávačů vzniká odpadní směs vody, kameniva a cementu. Tato směs se dá pomocí recyklačního zařízení opět použít při další výrobě záměsí. Při současných trendech a předpisech je recyklační zařízení téměř nutností.

K provozu betonárny je nutný nakladač. Velkou výhodou je vlastní autodoprava (někdy bývá i nutností).

Volitelné často používané vybavení

Opláštění a zateplení stroje (důležité pro celoroční provoz)

Kamerový systém - monitorování chodu stroje (zvýšení bezpečnosti), monitorování venkovního prostoru (zabezpečení)

Poptat betonárnu
Kontaktní informace