Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

Stacionární betonárna - Pemat - Karlovy Vary - Otovice

Mísicí centrum pro prefa výrobu i transport beton

Použití Prefa výroba i transport beton
Mísicí jádro Pemat
Skládka kameniva Věžový zásobník 
Uskladnění cementu / popílku Silo 4x60t
Dávkování vody Váha  jedno-snímačová
Dávkování cementu Váha  tří-snímačová
Dávkování kameniva Váha kameniva
Dávkování přísad Speciální váhy GAPA na přísady

  • Instalace nové výkonné dvouvýpusťové míchačky PEMAT včetně nového vážicího systému
  • Propojeno s původní technologií prefa výroby
  • Zvětšení objemu sila přímo v provozní hale
Mám zájem o podobné řešení
Kontaktní informace