Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

Řídicí systém GVR (software)

Image 0 - Řídící systém betonáren

Pro zajištění správného chodu betonáren dodává společnost GAPA cz, a.s. vlastní řídicí systém.Poptat řídicí systém
Koncepce systému

Program GVR DISPEČER je určený pro řízení provozu betonárny včetně obsluhy dispečerských funkcí. Spojení řídicího systému s vizualizací tvoří efektivního pomocníka pro obsluhu betonárny. Program může být umístěn na řídicím počítači v prostoru velínu betonárny. Program dispečer u síťové verze může být umístěn na kterémkoli počítači v interní síti zákazníka.

Řídicí počítač se obsluhuje pomocí klávesnice a myši. Pro správné a bezproblémové využití všech možností programu GVR DISPEČER je základním předpokladem znalost ovládání operačního systému Microsoft Windows®.

Pro zobrazení průběhu výroby a informačních údajů je použito obecné technologické schéma. To obsahuje zásobníky a jednotlivé váhy materiálů s údaji a informacemi o hmotnostech, časech a stavech celého systému. Pod pravým tlačítkem se skrývají funkce balíčku DISPEČER.

Další funkcí řídicího systému je konzistoměr. Umožňuje obsluze zjišťovat přibližnou konzistenci záměsi dle požadavků zákazníka. Konzistence záměsi je přímo úměrná proudovému zatížení motoru. Konzistoměr je ocejchován od 0 do 100 % zatížení motoru míchačky (prázdná míchačka a naplněná na maximum). Konzistenci záměsi je nutno hodnotám proudového zatížení motoru míchačky přiřadit při provozu.

Proces výroby betonu lze plně ovládat ručním způsobem po stisknutí tlačítka „ručně“. Kdy bude otevřeno okno „Ruční řízení“. Stisknutím příslušných tlačítek ve vizualizaci je možno dávkovat jednotlivé přísady. Ovládání je zcela intuitivní. Každá akce se v režimu ručně zaznamená do archivní databáze. Pokud obsluha zapne při automatickém chodu ruční režim, automatický režim se ukončí a je potřeba dávku dokončit ručně.

Řídící systém

Řídící systém malý

Manuální panel na rozvaděči

Slouží k ovládání technologie pouze v nouzovém režimu a pro servisní zásahy. Manuální ovládání je zcela názorné a intuitivní dle tlačítek a popisků na rozvaděči. Hodnoty jednotlivých vah jsou zobrazovány na displejích vážících procesorů umístěných na dveřích rozvaděče. Je nutné ruční provoz tlačítky aktivovat klíčkem na čelním panelu rozvaděče.

Kontaktní informace