Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

Speciální váhy

Image 0 - Speciální váhy

Na základě dlouholetých zkušeností vyrábí společnost GAPA cz a.s. originální vážicí systémy na míru dle dané aplikace a požadavků zákazníka.

Lze udělat váhu téměř z čehokoli nebo vytvořit sofistikované zařízení na vážení nestandardních technologii, předmětů, hmot a dalších komponent.

Poptat speciální váhu

Vážení sil, zásobníků a cisteren

Mezi nejběžnější poptávky, které společnost úspěšně řeší, patří přestavby stávajících sil, různých zásobníků materiálů a cisteren.

Tyto přestavby zahrnují

  • návrh vhodné vážicí techniky (tenzometrické snímače, vyhodnocovací jednotky, vzdálené zobrazovače a další)
  • dodávka potřebného materiálu
  • instalace
  • oživení systému
  • zaškolení obsluhy

Díky takovéto přestavbě může vážený zásobník sloužit například jako dávkovací váha. Dalším využitím je přesná kontrola zbývajícího materiálu v sile či zásobníku. Je možné realizovat i vážení v prostředí s nebezpečím výbuchu, takzvaných Ex zónách.

Vážení strojů a částí výrobních linek

Do této skupiny patří poptávky na vážení zařízení, jako jsou například dávkovací stroje, části výrobních linek, odkládacích stolů, zásobovací vany u bioplynových stanic a další.
Tyto typy zakázek se realizují dvojím způsobem.

Bez zásahu do konstrukce zařízení

Navrhneme vhodnou vážicí konstrukci, pomocí které je zadaný stroj či zařízení váženo.

Se zásahem do konstrukce

V případě, že je to technicky možné, instalujeme snímače sil přímo do konstrukce.

Kontaktní informace