Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter

Úřední ověření a kalibrace vah

Image 0 -

Úřední ověření "cejchování" vah

Úřední ověření vah se ze zákona provádí na stanovených měřidlech, obchodních měřidlech, vahách používaných ve zdravotnictví a dalších odvětvích stanovených zákonem. Ověřování vah probíhá ve spolupráci s Českým metrologickým institutem (ČMI). My jakožto výrobci a opravci vah na základě objednávky seřídíme a připravíme váhy na úřední ověření. Dále zajistíme výjezd s metrologem, který provede samotné ověření vah. Menší váhy lze dovézt přímo k nám na provoz v Hradci Králové, kde zajistíme všechny potřebné kroky pro získání ověření. Platnost úředního ověření je dva následující roky od roku, kdy bylo ověření provedeno. Tedy pokud váha bude ověřena 12.4.2015 platnost ověření končí 31.12.2017.

Kalibrace vah akreditovanou kalibrační laboratoří

Kalibrace vah akreditovanou laboratoří je zpravidla vyžadována u společností, které vlastní certifikace pro výrobu v různých průmyslových odvětvích jako například dodavatelé dílů pro letecký průmysl, automobilový průmysl, stavebnictví a další.
Takovouto kalibraci lze provádět na technologických vahách. Váha tedy nemusí být schváleným měřidlem pro obchodní vážení.
Akreditovanou kalibraci provádíme ve spolupráci s ČMI.

Kalibrace a seřízení vah

GAPA cz a.s. vlastní osvědčení o registraci číslo 500-OR-0008-09, které nás opravňuje k výrobě a opravám vah.
Dvanáct našich zaměstnanců úspěšně absolvovalo školení provedené Českým metrologickým institutem, na základě kterého jim bylo uděleno osvědčení pro odbornou způsobilost ke kalibraci vah s neautomatickou činností s počtem dílků do 10000. Námi kalibrované měřidlo je označeno kalibračním štítkem s datem provedení kalibrace a jménem technika provádějící kalibraci. Vystavujeme také kalibrační list, na kterém je zaznamenán průběh měření.
Platnost kalibrace určuje interní nařízení společnosti, ve které je váha používána. Zpravidla se platnost kalibrace stanovuje na jeden rok od data provedení. V náročných podmínkách nebo tam, kde je nezbytná spolehlivost a přesnost vah či navažovacích systémů (například betonárny především pro prefa výrobu) se stanovuje doba platnosti kalibrace na půl roku od data provedení.

Kontaktní informace